פעילים פלסטינים

״אנחנו האנשים שאתם רואים בסרטונים ובתמונות של הבית בפנים מטושטשים ובקולות מעוותים.

למרות שיש לנו הרבה מה לומר, אנחנו לא יכולים לדבר באופן חופשי ובזהות גלויה, כי אנחנו נמצאים בין הפטיש לסדן:

מצד אחד, אנחנו חיים תחת השלטון הדיקטטורי של הרשות הפלסטינית שלא מאפשרת לנו את חופש הביטוי וחופש הבחירה, ולא נותנת לקולות חדשים לצמוח. מצד שני, אנחנו חיים תחת השלטון הצבאי הישראלי שגם בו לא בחרנו, שגורם לנו לסבל רב בהריסת בתינו, בהענשתנו באופן קולקטיבי, בהגבלת חופש התנועה שלנו ובהתייחסות אלינו כמחבלים פוטנציאלים. כשאנחנו מדברים על עתיד משותף עם היהודים וישראל בכל הארץ, הרשות הפלסטינית פועלת נגדנו, אם בזימונים לחקירות, מעצרים ואף כליאה ואלימות פיזית, ואילו מדינת ישראל, שהביאה את הרשות הפלסטינית לשלוט עלינו, מתעלמת מאיתנו ואף מקשה עלינו את הפעילות.

בנוסף לכך, המשפחות שלנו והחברה שאליה אנו משתייכים וממנה אנו באים רואה בנו כבוגדים, כי אין להם אמון ביהודים ובישראל וגם כתוצאה מעוינות ופילוג פנימי בינינו לבין עצמנו.

ליהודי פלסטין אנו אומרים: שורשינו ואהבתנו למולדתנו עמוקים. אנו כאן להישאר ולעולם לא נעזוב, אבל אנחנו גם יודעים שזו גם המולדת שלכם ואתם שבתם לכאן כדי להישאר לנצח, איתנו. אתם חלק מהמשפחה שלנו ואין בנו שנאה אליכם. למרות שאנו מעריכים אותה ואפילו רוצים לחיות בה כשווים, אין לנו הרבה אהבה למדינה שלכם, שמתעלמת מאיתנו ורואה בנו כנטל וכאיום. למרות הקשיים שאנו סובלים מהם ועוולות העבר, אנחנו מחויבים להכרה ולבנייה של עתיד משותף נקי משנאה, מהים עד הנהר.

לערביי פלסטין אנו אומרים: הגיע הזמן שניקח אחריות על עתידנו כאן. לא עוד קורבנוּת, האשמות או בריחה מאחריות. אם אנחנו באמת אוהבים את הבית שלנו, עלינו להיות מוכנים להקדיש מאמץ אמיתי לבניית עתיד חדש וחירות משותפת עבורנו ועבור שכנינו, ולהסתכל לתוך החברה שלנו כחלק מהתהליך.״

הקוראן, פרק 4 (חזון הנשים)

בשם אללה הרחמן והרחום.

36. את אללה לבדו כבדו, ולא תדמוהו לכל יצור; והיטיבו להורים, לקרובים, ליתומים ולדלים, לשכנים, אם קרוב אם רחוק, למודעכם, לעוברי דרך ולעבדיכם; ואת גאים וגבהי לבב שנא אללה.

למה אנחנו חלק מהבית?

״בנוסף לערכים ולמטרות הפוליטיות של הבית, הרואה בנו כבני הארץ מהים לנהר וכבעלי ייעוד היסטורי, הבית מאפשר לנו חופש ביטוי בדרך שבה אנחנו רואים את עצמנו ונותן לנו במה להשפיע, מה שאנחנו לא מקבלים במערכת הדיקטטורית של הרש״פ, פותח עבורנו דלת לצמיחה אישית וחברתית, ומכניס אותנו לתהליך שבו אנחנו לוקחים חלק בבניית עתיד הארץ, כשותפים בקבלת ההחלטות וכנציגים וכמנהיגים מקומיים בקהילות שלנו.״

Profile Image